Skip to content

Informatica

Doc: a069005
Tijdschrift: 69 p. 20
Datum: 20/05/1995
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Informatica

Een vennootschap verzoekt een provinciale raad om goedkeuring van haar samenwerkingsovereenkomst tussen haarzelf en de geautomatiseerde artsen. Uit bestudering van de ontvangen documenten blijkt dat het gaat over een vennootschap die marktonderzoek verricht voor een farmaceutische firma, wat niet overeenstemt met het begrip 'wetenschappelijk onderzoek'.

Advies van de Nationale Raad :

Krachtens artikel 62c van de Code van geneeskundige Plichtenleer mag een diagnose of een inlichting van geneeskundige aard medegedeeld worden aan instellingen met een wetenschappelijke opdracht, zonder vermelding van naam.

De aanwending van deze inlichtingen door X "voor het realiseren van statistische farmaco-epidemiologische en farmaco-economische studies voor de farmaceutische industrie" ligt niet in de lijn van artikel 62 c, dat alleen de instellingen met een louter wetenschappelijke opdracht voor ogen houdt.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht