Skip to content

Het internetplatform www.verbeterjezorg.be - Aanvulling

Doc: a136017
Tijdschrift: 136
Datum: 05/01/2012
Origine: NR
Thema's:
warning

Antwoord van het Bureau van de Nationale Raad

Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

De Nationale Raad werd door een arts gecontacteerd omtrent zijn advies van 29 oktober 2011 ‘Het internetplatform www.verbeterjezorg.be' (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 135).
Het Bureau van de Nationale Raad formuleerde een aanvullend antwoord.

Advies van de Nationale Raad :

Het Bureau van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft kennis genomen van uw e-mail van 15 december 2011 aangaande het publiceren van de naam van de arts op de site www.verbeterjezorg.be.

De Orde van geneesheren wenst te benadrukken dat de arts zelf geen initiatief mag nemen tot publiciteit.
Indien de publicatie buiten het weten van de arts gebeurt, draagt hij daaromtrent geen verantwoordelijkheid.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht