Skip to content

Geweld tegen artsen en andere gezondheidswerkers

Doc: a153001
Tijdschrift: 153
Datum: 16/04/2016
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

De nationale raad van de Orde der artsen is bezorgd over het geweld tegen artsen en tegen andere gezondheidswerkers.

PERSBERICHT

De nationale raad van de Orde der artsen is bezorgd over het geweld tegen artsen en tegen andere gezondheidswerkers.

De kwaliteit en de continuïteit van de zorg zijn van openbaar belang en zijn een collectieve verantwoordelijkheid.

Het is de taak van de bevoegde overheden om, in overleg met de beroepsbeoefenaars en met de vertegenwoordigers van de patiënten, de nodige maatregelen te treffen voor de veiligheid en het welzijn van de personen die zorg moeten verstrekken aan de bevolking.

Artsen moeten passend ondersteund worden door de bevoegde overheid in de uitoefening van hun opdracht. Het is immers onaanvaardbaar dat voor zorgbehoevenden in bepaalde wijken geen medische permanentie kan verzekerd worden omwille van veiligheidsproblemen.

De nationale raad vraagt met aandrang aan de overheid in overleg met hem deze prangende problematiek dringend aan te pakken.

 

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht