Skip to content

Geneesheren van farmaceutische laboratoria

Doc: a048004
Tijdschrift: 48 p. 16
Datum: 20/01/1990
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Geneesheren van farmaceutische laboratoria

Moet een geneesheer-directeur van een farmaceutisch laboratorium ingeschreven worden op de Lijst van de Orde der geneesheren ?

Een Provinciale Raad zet aan de Nationale Raad het geval uiteen van een praktizerende geneesheer die benoemd is in het bestuurscomité van een farmaceutische groep. Hij is van oordeel dat de geneesheer de geneeskunst en deze functie niet tegelijk mag uitoefenen. De geneesheer wenst ingeschreven te blijven op de Lijst van de Orde maar hij vraagt een vermindering van de bijdrage.

Artikel 179, § 3 van de Code bepaalt: "De geneesheer mag niet terzelfdertijd de geneeskunde uitoefenen en fabrikant of verdeler zijn van geneesmiddelen, geneeskundige- of protheseapparaten".

Krachtens dit artikel brengt de Nationale Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad kan uw voorstel van antwoord niet goedkeuren. In het concrete geval moet de Provinciale Raad alleen akte nemen van het feit dat de betrokken geneesheer zijn medische praktijk stopzet.

Het komt de Provinciale Raad toe het probleem van de bijdrage te regelen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht