Skip to content

Gehandicapten - Beroepsgeheim

Doc: a063003
Tijdschrift: 63 p. 22
Datum: 16/10/1993
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Gehandicapten - Beroepsgeheim

Een arts legt aan de Nationale Raad een probleem voor betreffende het medisch attest dat gevraagd wordt aan de kandidaat-deelnemers aan de "Special Olympics". Een van de paragrafen van dit attest omvat namelijk een omstandig en gedetailleerd medisch verslag. Het attest in kwestie moet opgestuurd worden naar de v.z.w. "Special Olympics Belgium", zonder dat enige identificatie van een verantwoordelijke arts wordt vermeld.

Aangezien de arts geweigerd had het gevraagde medisch verslag op te sturen, werden de door hem onderzochte gehandicapten geweigerd tot deelname aan de spelen.

Brief van de Nationale Raad aan de v.z.w. "Special Olympics":

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 16 oktober 1993 kennis genomen van uw formulier van Medisch Attest voor kandidaat-deelnemers aan de "Special Olympics".

Dit attest, dat door de keurende arts dient te worden ingevuld, omvat een eerste alinea waarbij de keurende arts de persoon in kwestie in staat acht om deel te nemen en aan welke proeven. Een tweede alinea betreft een omstandig en gedetailleerd medisch verslag. Dit geheel dient opgestuurd te worden naar de VZW "Special Olympics Belgium", zonder dat enige identificatie van een verantwoordelijke arts wordt vermeld.

Ter vrijwaring van het beroepsgeheim van de arts en gezien de bepalingen van artikel 458 van het Strafwetboek, vraagt de Nationale Raad dat de tweede alinea onder gesloten omslag naar de adviserende arts van uw VZW zou worden opgestuurd.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht