Skip to content

Gebruik van het disciplinair dossier

Doc: a065006
Tijdschrift: 65 p. 22
Datum: 16/04/1994
Origine: NR
Thema's:
warning Dit advies werd vervangen door het advies TNR 97 p. 5, a097006.
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Gebruik van het disciplinair dossier

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of een geneesheer die moet verschijnen voor de provinciale raad en inzage gekregen heeft in zijn dossier, gebruik mag maken van één of meerdere stukken van dit dossier om bij een andere provinciale raad of bij de gewone rechtbank klacht in te dienen tegen een collega.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 april 1994 kennis genomen van uw brief van 8 februari 1994 betreffende het gebruik van het disciplinair dossier om klacht in te dienen tegen een aanklager of een getuige.

Deontologisch mag een fotocopie van stukken uit het dossier door de geneesheer slechts voor zijn verdediging voor de tuchtorganen gebruikt worden.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht