Skip to content

Full-time assistent en algemene geneeskunde

Doc: a028007
Tijdschrift: 28 p. 22
Datum: 17/11/1979
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Full time assistent en algemene geneeskunde

Een Provinciale raad die gekant is tegen het cumuleren van een full time assistentschap en een praktijk van huisarts legt zijn advies terzake voor aan de Nationale raad.

De Nationale raad heeft in zijn vergadering van 17 november 1979 het advies van de Provinciale raad bevestigd.

Het antwoord luidt als volgt:

In antwoord op Uw brief van 18 oktober 1979 in verband met het probleem van de cumulatie van een full time assistentschap en de praktijk van huisarts, heb ik de eer U mede te delen dat de Nationale raad Uw standpunt terzake deelt omdat een dergelijke cumulatie niet toelaat de continuïteit van de verzorging te waarborgen en in strijd is met de beschikkingen van het MB van 30 augustus 1978 tot vaststelling van algemene criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten, stagemeesters en stagediensten, waar onder artikel 5 wordt bepaald:

«De werkzaamheden van de kandidaat specialist in verband met zijn opleiding moeten een volle dagtaak in de dienst omvatten, met uitsluiting van andere activiteiten, nadelig geacht voor de kwaliteit van de stage.»

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht