Skip to content

Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV

Doc: a044014
Tijdschrift: 44 p. 17
Datum: 18/02/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV

Het RIZIV heeft met een aantal verzorgingsinstellingen een overeenkomst afgesloten houdende de forfaitaire tegemoetkoming in de autocontroleapparatuur voor diabetici. Volgens een provinciale raad zijn dergelijke overeenkomsten in strijd met artikelen 19, §1 en 2, en 27 van de Code van geneeskundige Plichtenleer. Zo zou met name, cliënteel kunnen worden geronseld ten voordele van de aldus gepriviligieerde instellingen. De Nationale Raad wordt verzocht deze kwestie opnieuw te onderzoeken.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort om zich te mengen in overeenkomsten afgesloten tussen het RIZIV en bepaalde centra, maar wijst erop dat de provinciale raad er moet voor waken dat op deze manier geen cliënteel wordt geronseld en dient toe te zien dat de behandelende arts bij de door deze centra ingestelde behandelingen wordt betrokken.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht