Skip to content

Dossiers van algemeengeneeskundigen

Doc: a042004
Tijdschrift: 42 p. 15
Datum: 16/07/1988
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Dossiers van algemeengeneeskundigen

In het ministerieel besluit van 15 december 1982 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van de geneesheren die een bijzondere kwalificatie beogen voor bepaalde prestaties van de huisartsgeneeskunde wordt o.m. bepaald dat de erkende huisarts "dossiers over zijn patiënten moet aanleggen en bijhouden".

Een provinciale raad die over de aard en de inhoud van bedoelde dossiers wordt ondervraagd, legt zijn voorlopig antwoord voor advies aan de Nationale Raad voor.

De Nationale Raad formuleert geen bezwaren bij het ontwerp‑antwoord.
(Cfr Adviezen Provinciale Raden ‑ p.19)

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht