Skip to content

Dodelijke ongevallen - Verzekeringen - Beroepsgeheim

Doc: a033023
Tijdschrift: 33 p. 43
Datum: 19/01/1985
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Dodelijke ongevallen - Verzekeringen - Beroepsgeheim

De Nationale Raad wordt door een geneesheer deskundige verzocht "naar de concrete procedure die de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij mag en kan volgen in zijn contactname met de behandelende geneesheer" ingeval van "overlijden na een ongeval en bij zeer ernstige polytraumata met langdurig en diep coma".

Op de vergadering van 19 januari 1985 werd in dit verband volgend advies geformuleerd:

De Nationale Raad is van oordeel dat een medisch dossier, omwille van de vertrouwelijke gegevens die het bevat, nooit mag worden geraadpleegd door een geneesheer adviseur.

De Nationale Raad verwijst naar zijn advies van 12 februari 1983 betreffende de medische attesten, dat werd gepubliceerd in het Officieel Tijdschrift nr 31, blz. 25.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht