Skip to content

Controlegeneeskunde

Doc: a075001
Tijdschrift: 75 p. 18
Datum: 07/09/1996
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Controlegeneeskunde

Een provinciale raad legt de Nationale Raad een ontwerp-beleidsnota voor inzake controlegeneeskunde. De Raad neemt kennis van het verslag van de commissie die belast is met het bestuderen van dit probleem en stelt na overleg enkele wijzigingen voor in het voorgestelde ontwerp

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 september 1996 de tekst van de beleidsnota inzake controlegeneeskunde verder bestudeerd. Hij maakt volgende opmerkingen:

Algemene opmerking: de imperatieve vorm van deze tekst zou moeten gewijzigd worden.

Voor de tekst : zie "Adviezen van provinciale raden", p. 41

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht