Skip to content

Controleartsen

Doc: a067011
Tijdschrift: 67 p. 28
Datum: 17/12/1994
Origine: NR
Thema's:
warning Dit advies vervangt de adviezen a027009, a029013 en a063019
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Controleartsen

Op 11 december 1993 heeft de Nationale Raad een advies verstrekt betreffende de voorwaarden om aangesteld te worden tot controlearts.
Een provinciale raad is van mening dat de verplichting om aan de twee voorwaarden te voldoen - beroepspraktijk bezitten en zich kunnen beroepen op een speciale en erkende bevoegdheid ter zake - een te zware eis is voor controleartsen. Hij verzoekt de Nationale Raad bijgevolg deze zaak opnieuw te bestuderen en eventueel zijn mening te herzien.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat een geneesheer die controle-opdrachten vervult beroepspraktijk moet bezitten en/of zich moet kunnen beroepen op een speciale en erkende bevoegdheid ter zake.

Dit advies vervangt de adviezen van 22 november 1978 (Officieel Tijdschrift - Orde der geneesheren, nr. 27, p. 25), van 12 november 1980 (Officieel Tijdschrift - Orde der geneesheren, nr. 29, p. 30) en van 11 december 1993 (Officieel Tijdschrift - Orde der geneesheren, nr. 63, p. 37).

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht