Skip to content

Comité van de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV

Doc: a039014
Tijdschrift: 39 p. 20
Datum: 12/12/1987
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Comité van de dienst voor geneeskundige controle van het RlZIV

Een geneesheer heeft zijn ontslag ingediend als plaatsvervangend afgevaardigde van de Nationale Raad in het Comité van de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV uit protest tegen de benoeming van nieuwe geneesheren-inspecteurs die in het verleden disciplinaire schorsingen hebben opgelopen.

Het resultaat hiervan is dat het vast wervingssecretariaat in de toekomst aan de kandidaat-geneesheren een attest zal vragen van de Orde van geneesheren waaruit blijkt dat de betrokkene nooit enige tuchtstraf heeft opgelopen en zodoende geen twijfels kunnen rijzen omtrent zijn morele integriteit.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht