Skip to content

Beroepsgeheim - Arbeidsongeval

Doc: a069014
Tijdschrift: 69 p. 27
Datum: 17/06/1995
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Beroepsgeheim - Arbeidsongeval

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande het beroepsgeheim van de behandelende arts ten aanzien van een arbeidsongevallenverzekeraar.

Advies van de Nationale Raad :

Zoals aangekondigd in zijn brief van 24 mei 1995 (ref. 28512/RS/065 95) heeft de Nationale Raad een nader onderzoek gewijd aan de problematiek van het beroepsgeheim van de behandelende arts ten aanzien van de adviserend arts van een verzekeringsmaatschappij gemachtigd met het oog op de verzekering tegen arbeidsongevallen, op het ogenblik van de evaluatie van de restletsels van een arbeidsongeval.

De Nationale Raad is van oordeel dat in de u voorgelegde situatie een analogische toepassing kan gemaakt worden van de artikelen 67 en 62b van de Code van geneeskundige Plichtenleer. Dit betekent dat de door de verzekeringsraadsgeneesheer aangezochte arts het recht heeft aan de patiënt of, met diens toestemming, aan de verzekeringsraadsgeneesheer inlichtingen van geneeskundige aard mede te delen, voor zover deze inlichtingen beperkt blijven tot objectieve medische gegevens die rechtstreeks verband houden met het doel van het onderzoek.

De algemene probematiek inzake arbeidsongevallen wordt zonder verwijl nader onderzocht.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht