Skip to content

Behandelende geneesheer - Verzekeringsmaatschappijen

Doc: a031023
Tijdschrift: 31 p. 36
Datum: 14/05/1983
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Behandelende geneesheer Verzekeringsmaatschappijen

Mag een behandelende geneesheer aan de verzekeringsgeneesheer een medisch rapport laten geworden aangaande de gezondheidstoestand van een patiënt die een bijkomende verzekering ziekte en invaliditeit heeft afgesloten ?

De Nationale Raad heeft op 14 mei 1983 het volgende advies verleend:

De Nationale Raad is van mening dat briefwisseling tussen de behandelende geneesheer en de verzekeringsgeneesheer betreffende patiënten die via een groepsverzekering een bijkomende verzekering ziekte en invaliditeit afsloten, niet toegelaten is.

Wel mag de behandelende geneesheer aan zijn patiënt een medisch attest overhandigen conform artikel 67 van de Code van geneeskundige Plichtenleer (1).

(1) Art. 67 De geneesheer heeft het recht maar is niet verplicht aan een patiënt die hem erom verzoekt, een getuigschrift betreffende zijn gezondheidstoestand te overhandigen.
De geneesheer mag een getuigschrift weigeren. Hij alleen beslist over de inhoud en de wenselijkheid om het aan de patiënt te overhandigen.
Wanneer een patiënt om een getuigschrift verzoekt met het oog op sociale voordelen, mag de geneesheer hem dit getuigschrift afleveren maar moet hij het voorzichtig en diskreet opstellen: hij mag dit getuigschrift, met de goedkeuring van zijn patiënt of diens naastbestaanden, zo nodig ook rechtstreeks, overhandigen aan de geneesheer van de instelling waarvan de toekenning van bedoelde sociale voordelen afhangt.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht