Skip to content

Artsen bij farmaceutische bedrijven

Doc: a032012
Tijdschrift: 32 p. 33
Datum: 21/01/1984
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Artsen bij farmaceutische bedrijven

Moet een door een farmaceutisch bedrijf aangeworven arts zijn contract aan de Provinciale raad van de Orde voorleggen ?

Antwoord van de Nationale Raad zoals geformuleerd in zijn vergadering van 21 januari 1984:

Van zodra een arts op de lijst van de Orde is ingeschreven, is hij ertoe gehouden zijn contract aan de Provinciale raad voor te leggen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht