Skip to content

Arts-patiënt relatie en patiënten met vreemde nationaliteit

Doc: a026004
Tijdschrift: 26 p. 18
Datum: 01/01/1977
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Arts‑patiënt relatie en patiënten met vreemde nationaliteit

Het Rode Kruis van België stelt zich de vraag of er relatie-problemen bestaan tussen de arts en zijn patiënten van vreemde nationaliteit, zowel bij de raadplegingen in zijn spreekkamer als bij de behandeling in een ziekenhuismilieu. Hebben zij te kampen met taalproblemen, sociologische of andere moeilijkheden ?

De Nationale Raad is van mening dat de relatie tussen de arts en zijn patiënt van vreemde nationaliteit inderdaad moeilijkheden kan opleveren en dat het Rode Kruis van België wellicht zou kunnen bijdragen tot een oplossing voor deze problemen door, in de ziekenhuizen en hospitalen, onthaalcentra op te richten waar patiënten van vreemde nationaliteit beroep kunnen doen op tolken of waar type‑vragenlijsten, opgesteld in meerdere talen, voor handen zouden zijn.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht