Skip to content

Antibioticumbeleid

Doc: a072006
Tijdschrift: 72 p. 27
Datum: 20/01/1996
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Antibioticumbeleid

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad zijn antwoord voor op een adviesaanvraag van een comité voor ziekenhuishygiëne aangaande een verantwoord antibioticumbeleid.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 januari 1996 kennis genomen van uw brief van 7 november 1995 betreffende het verantwoord antibioticumbeleid van het comité voor ziekenhuishygiëne X.

De Nationale Raad keurt uw voorstel van 30 augustus 1995 goed waarvan fotokopie als bijlage.

Zie "Adviezen Provinciale Raden", p. 49

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht