Skip to content

Alternatieve geneeswijzen

Doc: a046008
Tijdschrift: 46 p. 27
Datum: 16/09/1989
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Alternatieve geneeswijzen

De Nationale Raad zet het onderzoek voort van de deontologische problemen die rijzen bij de uitoefening van alternatieve geneeswijzen (cf. Tijdschrift nr 44, p. 22 en nr 45, p. 16).

Na kennis te hebben genomen van de antwoorden van de faculteiten geneeskunde van de U.L.B. en van de V.U.B., beslist de Raad de navolgende brief tot alle decanen van de faculteiten geneeskunde van het land te richten:

Verenigingen van geneesheren die alternatieve geneeswijzen beoefenen blijken meer en meer bij voorkeur lokalen van medische faculteiten te huren voor hun congressen of vormingscursussen. Aldus wekken zij de indruk dat de bewuste faculteit deze congressen of cursussen inricht of er alleszins haar morele steun aan verleent. Zulks roept dan weer protesten en onbehagen op bij vele geneesheren.

Mag ik U bijgevolg verzoeken met het voorgaande rekening te willen houden, wanneer een dergelijke vereniging U vraagt om lokalen van uw faculteit te gebruiken of af te huren ?

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht