Skip to content

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Doc: a161003
Tijdschrift: 161
Datum: 21/04/2018
Origine: NR
Thema's:
Bijlagen:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle verwerkers van persoonsgegevens. Onder meer artsen en ziekenhuizen behoren tot deze groep.

Bijgevolg dienen ook artsen en ziekenhuizen tegen de voormelde datum de nodige inspanningen te leveren om de gegevensverwerking conform de bepalingen van de GDPR te laten verlopen.

Als bijlage is een presentatie beschikbaar, waarin de basisbegrippen van de GDPR nader worden toegelicht.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht