Skip to content

AIDS

Doc: a043019
Tijdschrift: 43 p. 42
Datum: 19/11/1988
Origine: NR
Thema's:
Overzicht

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht

AIDS

De Nationale Raad wordt door een adviserend geneesheer van een verzekeringsmaatschapij om advies verzocht. Op grond van laboratoriumresultaten stelt deze seropositiviteit vast bij een kandidaat‑verzekerde. Hij moet de verzekeringsmaatschappij bijgevolg negatief adviseren, maar wordt daarbij geconfronteerd met een dubbel probleem:
1/ hoe de verzekeringsmaatschappij verwittigen zonder de diagnose te vermelden ?
2/ welke houding aannemen t.o.v. de kandidaat‑verzekerde?

Advies van de Nationale Raad:

Een HIV‑test mag niet worden uitgevoerd zonder de toestemming van de patiënt.

  1. Bij een onderzoek uitgevoerd op verzoek van een adviserend geneesheer van een verzekeringsmaatschappij met het oog op het nagaan van de gezondheidstoestand van een kandidaat‑verzekerde, moet bedoelde arts de toestemming daartoe vragen en de kandidaat‑verzekerde ervan verwittigen dat niet alleen hij, maar tevens de verzekeringsmaatschappij van de resultaten van het onderzoek zal worden ingelicht. Indien de kandidaat‑verzekerde het onderzoek weigert, mag de verzekeringsgeneesheer de maatschappij van deze weigering in kennis stellen.

  2. Ingeval de kandidaat het onderzoek aanvaardt, moet de verzekeringsgeneesheer hem persoonlijk van de resultaten in kennis stellen. Indien de arts meent de patiënt onvoldoende te kennen om te kunnen oordelen over de impact die de mededeling van de resultaten zou kunnen hebben, moet hij aan de betrokkene vooraf vragen een vertrouwensarts aan te duiden die van de resultaten in kennis zal worden gesteld en zal worden verzocht de patiënt bij een eventuele seropositiviteit, op de meest aangewezen wijze op te vangen.

« Vorige 

 Volgende »

Overzicht