Skip to content

Aanmeldingsformulier Agressie ten overstaan van een arts

Was u het slachtoffer van agressie, vul dan volgend formulier in

Gegevens van de arts:

Beschrijving van het geweld:

Preciseer onderstaand de omstandigheden, de tijd en de vorm van de agressie. Vermeld desgevallend de aanwezigheid van derden.

Gegevens van de dader

Vermoedelijke reden of oorzaak van het geweld

Gevolgen van het geweld

Deed u aangifte bij

Heeft u beroep gedaan op

Wat zal er gebeuren met mijn gegevens?

Alle persoonsgegevens die u als arts invult op dit aanmeldingsformulier worden verwerkt overeenkomstig de huidige privacywetgeving. Deze gegevens zullen confidentieel worden behandeld en slechts worden ingekeken door de bevoegde personen van de nationale raad via een beveiligd platform. In het uiteindelijke resultaat van en communicatie over deze statistieken bent u niet te identificeren. U zal slechts worden gecontacteerd indien u daarvoor kiest via dit formulier.

In het kader van de verwezenlijking van zijn doel houdt de nationale raad anonieme statistieken bij over agressie ten overstaan van een arts. Hij vervult hiermee zijn taak van algemeen belang onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de nationale raad van de Orde der artsen.

U kunt uw rechten van toegang en rectificatie uitoefenen via privacy@ordomedic.beOok indien U vragen heeft aangaande privacy of uw gegevens kunt u hierover meer informatie bekomen via privacy@ordomedic.be.

Een formele klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kan ingediend worden bij de gegevensbeschermingsauthoriteit van België.