Skip to content

Actualités

Onderwijs Vlaanderen - Samenwerking tussen de medische sector en onderwijs - Geactualiseerd vormingspakket voor artsen

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/samen-tegen-schooluitval/leerplicht-en-spijbelen/aanpak-van-spijbelen/actoren-bij-de-aanpak-van-spijbelen/rol-van-de-arts-bij-de-aanpak-van-spijbelen

24/03/2020Retour